Ανέλαβε Δράση

Γιατί τα παιδιά είναι υπόθεση όλων μας

Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων, ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ, στη μεγάλη του πορεία, από το 1992, στο χώρο της υποστήριξη ανηλίκων παραβατών, ανηλίκων σε κίνδυνο παραβατικότητας και νέων σε κίνδυνο, στηρίζει την ανάπτυξη του Εθελοντισμού.
Η κύρια φιλοσοφία του Συλλόγου είναι η συλλογικότητα. Μία καλή ομάδα παράγει καλό έργο. Η ενότητα, η ικανοποίηση και η ποιότητα των σχέσεων της ομάδας των εθελοντών, έχει αποφασιστική σημασία κατά την εθελοντική εργασία.

Τι είναι ο Εθελοντισμός;
Υπάρχουν διεθνώς αρκετές προσεγγίσεις ορισμού της Έννοιας του Εθελοντισμού. Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών “εθελοντισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί, χωρίς αμοιβή, για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας”. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας προτείνει ως ορισμό της εθελοντικής εργασίας «οποιαδήποτε μη αμειβόμενη και μη υποχρεωτική εργασία, που σημαίνει το χρόνο που αφιερώνουν οι άνθρωποι χωρίς πληρωμή σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή απ’ ευθείας προς άλλους ανθρώπους εκτός του νοικοκυριού τους” . Ως «εργασία» λοιπόν ο εθελοντισμός :
•    Περιλαμβάνει δραστηριότητες που παράγουν αγαθά/υπηρεσίες και συνεισφέρουν σε περιεχόμενο με ουσιαστική αξία στον παραλήπτη αυτής (της εργασίας), η οποία και παρέχεται σε έναν συγκεκριμένο και μετρήσιμο χρόνο
•    Αποτελεί μη αμειβόμενη «εργασία», σε χρηματική αξία ή σε είδος, μπορεί όμως να προβλέπεται περιορισμένη αμοιβή ή αποζημίωση, στο βαθμό που προκύπτει για να καλύψει δαπάνη παραγωγής έργου ή υπηρεσίας από τον εθελοντή ή ώστε να αντισταθμίσει βασικά έξοδα που έχει πραγματοποιήσει.
•    Είναι εκούσια, μη υποχρεωτική, δηλαδή, προκύπτει από την αυτόβουλη συμμετοχή, χωρίς έννομη συμμόρφωση ή παροχή της υπό πίεση ή εντολή
•    Είναι άμεση και διενεργείται όχι μόνο μέσω των εθελοντικών οργανώσεων αλλά και απευθείας από άτομα (άτυπος ή άμεσος εθελοντισμός), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιοχών όπου η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί από οργανώσεις (είτε δε δρουν σε αυτή είτε δεν εξασφαλίζουν τη ζητούμενη παροχή/υπηρεσία)
•    Πραγματοποιείται για ωφέλεια κάποιου εκτός του νοικοκυριού (ή της οικογένειας) του Εθελοντή και για την παραγωγή κάποιου συλλογικού οφέλους.

Βασικές αρχές του Eντός#Eκτός
•    Η εθελοντική εργασία προσφέρεται εθελοντικά με βάση τα προσωπικά κίνητρα, ενδιαφέροντα και τις επιλογές των εθελοντών.
•    Οι διάφορες μορφές εθελοντικής εργασίας είναι εξίσου προσβάσιμες σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων και κοινωνικής ή οικονομικής θέσης.
•    Η εθελοντική εργασία προσφέρεται με συγκεκριμένους κανόνες και τήρηση δεοντολογίας, είναι ανθρωποκεντρική και προσφέρεται με σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια του ατόμου. Ο εθελοντής αντιμετωπίζεται από τον Σύλλογο με σεβασμό και με εκτίμηση για την εθελοντική του προσφορά. Η θετική ατμόσφαιρα, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αμοιβαία αποδοχή και εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδεις ποιότητες για μια παραγωγική ομάδα.
•    Η εθελοντική εργασία συνδέει τις ατομικές ανάγκες και την ατομική ευθύνη, με τις ανάγκες της κοινωνίας, βοηθάει την κοινότητα και προάγει το συλλογικό καλό.
•    Η εθελοντική εργασία προωθεί την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, το αίσθημα ευθύνης, τη συλλογικότητα, τη συμμετρικότητα και την κοινωνική δράση.

Οι αξίες του Eντός#Eκτός
Ο τρόπος που επέλεξε ο Σύλλογος, να οργανώσει τη συνεχιζόμενη προσφορά του, αντανακλά τις αξίες της δημοκρατικότητας, της υπεύθυνης συμμετοχής και της ομαδικής προσπάθειας
Ο Σύλλογος είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που στηρίζεται και στηρίζει τους εθελοντές και την εθελοντική εργασία.
Προσφέρει στους εθελοντές τους πόρους και τα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους με μη γραφειοκρατικό τρόπο.
Προσφέρει επίσης εκπαίδευση και εποπτεία με σκοπό την εμψύχωση, τη συναισθηματική υποστήριξη των εθελοντών.
Είναι ένας οργανισμός ανοικτός στη συμμετοχή των εθελοντών στις αποφάσεις. Ο εθελοντής καλείται να συμμετέχει στα εβδομαδιαία διοικητικά συμβούλια, εφόσον το επιθυμεί και του δίνεται η δυνατότητα να συναποφασίζει για όλες τις διαδικασίες και τις δράσεις του Συλλόγου. Στο Δ.Σ. ενθαρρύνεται η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων , η συνεργασία στην ανάληψη ρόλων και καθηκόντων και η προσωπική έκφραση.
Τα νέα μέλη γίνονται πάντοτε εγκάρδια δεκτά και υποστηρίζονται στενά στα πρώτα στάδια (αλλά και στη συνέχεια) για να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις της εργασίας. Η εθελοντική εργασία πάντα αναγνωρίζεται ηθικά.


Language options

Στοιχεία επικοινωνίας ΕΝΤΟΣ # ΕΚΤΟΣ

image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφώνησέ μας
0030 2310-811078
Στείλε μας email
info@entos-ektos.com
Η Έδρα μας
Αμβροσίου 5, 2ος όροφος Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, Παρατηρήσεις, Προτάσεις
Επικοινώνησε μαζί μας