Νέα - Δελτία τύπου - Εκδηλώσεις

Ενημερωθείτε για τα τελευταία μας νέα και τις εκδηλώσεις μας

20feb2019 page

Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων, Εντός#Εκτός υλοποιεί τη Δράση «Ιστορίες ανθρώπινων κοινοτήτων: Οι νέοι αφηγούνται σχέσεις συνύπαρξης και συνοχής» με σκοπό να συμβάλει στην συστηματοποίηση και ανάδειξη νέων τρόπων και καλών πρακτικών ενδυνάμωσης της συνεργασίας των ανθρώπινων κοινοτήτων, για την ενθάρρυνση της έκφρασης των νέων και την αντιμετώπιση των περιορισμών της κοινωνικής ένταξης, ευάλωτων ομάδων ανηλίκων και νέων.

Η Δράση υλοποιείται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης), στο πλαίσιο του Έργου «Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής – Προστασίας του Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Δημιουργίας και Καινοτόμων Πρωτοβουλιών Δικτύωσης Νέων στη Μακεδονία – Θράκη».

Η υλοποίηση της Δράσης περιλαμβάνει τα εξής:
1. Οργάνωση και διεξαγωγή Επιστημονικού Εργαστηρίου με τίτλο «Ο Κοινωνικός αποκλεισμός ως αφορμή ενδυνάμωσης των ανθρώπινων κοινοτήτων». Το Εργαστήριο θα απευθύνεται σε επαγγελματίες, φοιτητές, φορείς, Οργανισμούς, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και Υπηρεσίες, Αρχές και θεσμικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την εργασία με την κοινότητα ή και εργάζονται με στόχο την διερεύνηση νέων τρόπων και εργαλείων ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής κοινοτήτων, με δυσκολίες κοινωνικής ένταξης νέων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και δυσκολίες ένταξης. Οι στόχοι του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν τα εξής:
• Προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας για την αξιοποίηση καλών πρακτικών
ενδυνάμωσης της έκφρασης των νέων και της εμπλοκής τους σε πρωτοβουλίες
κοινοτικής συνεργασίας για την κοινωνική συνοχή.
• Ανάδειξη της δυναμικής των νέων για την πρόταση λύσεων και ιδεών αντιμετώπισης
των κοινωνικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες νέων.
• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση Οργανώσεων και Φορέων, για την υιοθέτηση
εργαλείων υλοποίησης κοινοτικών παρεμβάσεων για την προώθηση της κοινωνικής
συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης των ανθρώπινων κοινοτήτων.
• Ευαισθητοποίηση για τις θεματικές της Ευρωπαϊκής και Εθνικής στρατηγικής για τη
νεολαία, Οργανισμών που δουλεύουν με νέους.

2. Καμπάνια Ευαισθητοποίησης. Παραγωγή και διάχυση μικρού video ευαισθητοποίησης «Οι νέοι αφηγούνται σχέσεις συνύπαρξης και συνοχής», το οποίο θα περιλαμβάνει «αφηγήσεις» νέων- μελών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και μη, οι οποίοι θα μιλήσουν με τον προσωπικό τους τρόπο για τους στόχους της Ευρωπαϊκής και Εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία με έμφαση στον στόχο 6 «Μείωση των Ανισοτήτων μεταξύ των νέων». Το οπτικοακουστικό υλικό της καμπάνιας θα δημοσιοποιηθεί και θα γίνει διάχυσή του μέσω των social media, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την υλοποίηση του έργου, με στόχο την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου της καμπάνιας που είναι οι νέοι της Μακεδονίας και Θράκης, φορείς, Οργανώσεις που δουλεύουν με νέους, εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ο γενικότερος πληθυσμός.

 

 

 logo YMATHlogo YOUTH ACTIONS

Language options

Επιλογές

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, παρατηρήσεις, προτάσεις
Submit Article